play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Archív článkov

Čo nevyšlo vo futsale, vynahradili si vo florbale

Expert geniality show 2023/2024

Súťaž zručnosti v spracovaní dreva

Opäť sme sa po dlhom čase stretli na OK technickej olympiády

Vyhrali sme okresné kolo vo futsale

Prednáška Zdravá výživa v prevencii ochorení

DREVÁRSKE DOSKY 2023 - POZVÁNKA

Prednášky z TUZVO

Exkurzie Decodom

Pietna spomienka na starom cintoríne

iBobor 2023

Týždeň vedy a techniky 2023

Gratulujeme našej absolventke Nikole Stančekovej k úspechu v študentských projektoch INSAID AWARDS 2023

Víťaz bez jedinej straty s najlepšou ofenzívou i defenzívou

Olympiáda v anglickom jazyku

Imatrikulácie prvákov

GAUDEAMUS 2023

Deň jablka 2023

E- testovanie Jeseň 2023

Odborná prednáška o prevencii nádorových ochorení

Duchonka bude rásť s nami

Divadlo s náboženskou tematikou

Prednáška v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Exkurzia Uhrovec - Jankov vŕšok

Kurzy na ochranu života a zdravia 2023-24

Pracovné oblečenie a obuv pre prvákov

Altánok pre MŠ Kuzmice 

Informácie pre žiakov 1. ročníka 2023/2024

 

Predchádzajúci šk. rok 2022/23

Poďakovania našej škole za zbierky

Exkurzia Atlantis v Leviciach

Mladý tvorca 2023

Cesta našimi dejinami - Nitriansky hrad

Plenér I.A tvorby nábytku a interiéru

Koncoročný výlet III.A a III.B

Školský výlet I.A

Výlet Bojnice II.B

Prednáška zo Zväzu spracovateľov dreva 

Montáž počítačových stolov v RÚ školstva v Nitre

Exkurzia svetovej výstavy COSMOS Discovery v Bratislave

Exkurzia vo firme Europlac

Video zo stredoškolského štúdia odboru technik drevárskych CNC zariadení

Odmena za odvedenú prácu

Festival študentského remesla s propagačnou fotkou nášho žiaka

Tretie miesto našich na ŠVOČ vo Zvolene

Nové vozíky v školských dielňach

Maturanti sa lúčili...

Dramatické finále s "nečakaným" víťazom

Maturant našej školy reprezentoval Slovensko

Nezabudli sme na Deň Zeme

Školská nohejbalová liga s oceneným fair-play gestom

Medzi ocenenými pedagógmi aj náš majster

Jarný RoadTrip 2023 aj v našej škole

Prednáška zástupcov Ozbrojených síl SR v našej škole

Predseda NSK v našej škole

Krajské kolo SOČ Nitra

V basketbale chlapcov sme zopakovali úspešné umiestnenie

Takmer na rozlúčku sa dočkali

Exkurzia v MTF STU Trnava

Školské kolo SOČ 2022/2023

Lyžiarsky kurz 2023

Prednášky o povrchovej úprave dreva od OSMO

Prednášky študentov a zamestnancov ÚIBE MTF STU pre žiakov našej školy

Medailové umiestnenia v hádzanej

Školskú stolnotenisovú ligu ovládli prváci

Preventívne prednášky s príslušníkom mestskej polície

Boli sme na hokejovom zápase

„Navždy sa zachová v pamäti stužková...“

Školskú florbalovú ligu vyhrali "Julkini strelci"

Mikuláš v našej škole aj v škôlke

Expert geniality show 2022/2023

Ocenenie z DF TU Zvolen pre nášho riaditeľa

Opäť sme sa stretli na Technickej olympiáde

Školskú ligu v halovom futbale rozhodol "nekonečný" roztrel

Deň červených makov

Zamestnanci z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene prednášali našim žiakom

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023

Exkurzia v Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene

Informatická súťaž iBobor 2022/2023

Týždeň vedy a techniky 2022

Využitie šišiek v prácach žiakov

Súťaž MHSR: Môj podnikateľský sen

Prednáška o SNP v tribečskom múzeu

Prednáška pre končiace ročníky

Kurzy na ochranu života a zdravia 2022/23

Päťdesiate výročie založenia školy

Deň otvorených dverí 2022

Imatrikulácie ukončili DOD

Zamestnanci školy sa zúčastnili muzikálu

Oznam o stravovaní v šk. roku 2022/2023

Zomrel náš bývalý kolega Jozef Šiška

 

 

Vybrané články zo starších šk. rokov 

2021/22

Poďakovanie za účasť na Festivale študentského remesla v Kežmarku

Školské výlety našich tried

Školská liga - trojboj v netradičných športoch

Praktické maturity dualistov v Decodome

Vyvrcholila školská futsalová liga

Basketbalisti tiež s pohárom rovnakého lesku

Deň Zeme 2022

Súťaž "Štúrovo pero"

Rozbehli sa športové súťaže, začali sme "s pohárom"

Nominačné kolo Prezentiády

Vedomostná súťaž: Čo vieš o hviezdach

Beseda so psychologičkou na tému: Poznaj sám seba

Ocenenie pre Ľubomíra Mišinu

Ďalší jubilant z našich zamestnancov

Školské kolo zručnosti v programe Turbo CAD

Lyžiarsky kurz druhákov

Školské kolo SOČ 2021/2022

Vedomostná súťaž: Čo vieš o hviezdach

Používame AutoCAD

Lyžiarsky kurz 2022

Výsledky Expert Geniality Show

Slávnostné odovzdanie stužiek IV.B

Milé naše oslávenkyne, Vierka a Majka!

Výmena svietidiel v telocvični

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Naša škola zhotovila nový misijný kríž pre fanosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Kurzy na ochranu života a zdravia 2021/22

 

2020/21

TISkári dokážu všetko - stretávka po rokoch

Rozlúčka s kolegyňami

Kurzy na ochranu života a zdravia 2020/2021

Náš 50-ročný jubilant

Tvorba počas online vyučovania

Milí štvrtáci, sme radi, že ste boli súčasťou našej školy!

Aj naša škola sa pridala k výzve pápaža Františka na Deň Zeme

Zrekonštruovaná strojová časť školských dielní

Zrekonštruovaná časť ručnej dielne školy

S láskou a vďakou spomíname

Vianočný stromček zo záhrady nášho majstra

Realizujeme projekt: Záhrada, ktorá učí

Upracme si mesto

Biela pastelka 2020 v našej škole

Gratulácia riaditeľa školy

 

2019/20

Dni v karanténe IV

Dni v karanténe III

Dni v karanténe II

Dni v karanténe

Ako prežívate súčasné obdobie?

Beseda s režisérom Petrom Bebjakom

Získavanie vedomostí aj mimo vyučovania

Envirofilm a prednáška

Školské kolo SOČ 2020

Pôst sme začali netradične

Exkurzia vo firme Finit Čeľadince

Ďalší jubilant z radov našich zamestnancov

Žiacky postreh z lyžiarskeho

Rok 2020 sme začali kurzom zameraným na zimné športy

Dávať a opäť dávať

Koľko lásky sa skrýva v srdciach študentov SOŠ drevárskej v Topoľčanoch?

Návšteva divadelného predstavenia v Nitre

Poďakovanie

Najlepší žiaci v jednotlivých odboroch

Drevárske dosky 2019

Jubileum našej Majky

Vianoce prichádzajú...

Predvianočná exkurzia v Rakúsku

Svätý Mikuláš

Navždy sa zachová...

Burza stredných škôl v Topoľčanoch

Imatrikulácia

Školenie finančnej gramotnosti - reakcia na potreby praktického života

"Drevársky" anjel v parku

Deň veteránov - Červené maky

Exkurzia logistov poučná po viacerých stránkach

Noc v škole

Hodina literatúry netradične

Inšpirácia na MODDOMe v Bratislave

Exkurzia v Uhrovci

Upracme si Topoľčany - začnime od seba

Pomohli sme nevidiacim a slabozrakým

Naša jubilantka!

Petangový turnaj na našom ihrisku

Začali sme nový školský rok

 

2018/19

Vďaka, pani učiteľka!

Koncoročné výlety

Súťaž v prezentovaní áut s motorčekom

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Exkurzia Nitriansky hrad

Exkurzia, jedna z možností zmysluplného učenia

Navštívili sme SND v Bratislave

Tesco projekt: "Vy rozhodujete,my pomáhame" máme úspešne za sebou

Úspešné ukončenie štúdia

Štvrtácka rozlúčka so školou

Ocenenie najlepších športovcov školy

Vyznanie matkám

Po skončení školskej ligy v nohejbale

Spomienka na Milana Rastislava Štefánika

Exkurzia v Arboréte Tesárske Mlyňany

Prispeli sme k vyčisteniu mesta

Deň narcisov aj s našou účasťou

Dve ocenenia pre našich pedagógov

Marec - Mesiac knihy

Po skončení školskej ligy vo volejbale

Úspešné krajské kolo SOČ

Finančná gramotnosť s podporou OTP ready nadácie

Školské kolo SOČ 2019 s mimoriadnou účasťou

Prednáška v Okresnej knižnici

Ekológia a environmentalistika

Po skončení školskej ligy v stolnom tenise

Lyžiarsky a snoubordový kurz 2019

Olympiáda ľudských práv

Pohybové hry

V hádzanej uspeli obe družstvá

Drevárik - december 2018

Po skončení školskej ligy vo florbale

Drevárske dosky 2018

Po skončení školskej ligy vo futsale

Okresné kolo Technickej olympiády 2018/19

Mikuláš v škole a v meste

Exkurzia vo Viedni

Školské kolo v kreslení v programe TurboCAD

Drevo v meste - projekt Nadácie EPH

Najlepší v škole v súťaži iBobor

Školská olympiáda v angličtine

Informatická súťaž iBobor

Futsalisti vo finále

Beseda o programovaní a počítačových sieťach

Drevárik - október 2018

Workshop venovaný Týždňu vedy a techniky

Florbalisti vybojovali bronz

Exkurzia v Uhrovci a na Jankovom vŕšku

Stužková slávnosť SOŠ drevárskej v Topoľčanoch

Halloween Imatrikulácie 2018

Realizovali sme Tesco projekt - Poznajte remeslá!

Zúčastnili sme sa veľtrhu vysokých škôl

Naši žiaci navštívili Oswienčim

Úvodná trofej nového školského roka

Dva strieborné honory

Ministerka školstva v našej škole

 

2017/18

Deväť našich zamestnancov vystúpilo na Kriváň

Náš projekt v Nadácii Tesco najlepší!

Deň detí v meste Topoľčany aj za účasti SOŠ drevárskej

Úspešne sme sa zúčastnili Mladého tvorcu 2018

Najlepších športovcov školy ocenil aj vicemajster sveta v hokeji

Dva bronzy z "krajskej" atletiky

Zážitky z Paríža

Tridsať rokov v jednej škole

Keď je povolanie aj poslaním

Úspech v krajskom kole SOČ

Plagát a príbeh roka 2018

Stredoškolská výtvarná súťaž Tvorba 2018

Školské kolo SOČ 2017/2018

Lyžiarsky kurz 2018

Dve krajské kolá v jeden deň

Ekonomická olympiáda aj v našej škole. Prváci milo prekvapili

Podporujeme finančnú gramotnosť mladých

Drevárske dosky 2017

Mikuláš v škole aj v meste

Aj tak sme stále frajeri, Stužková, Nie sme zlí...

Súťaž - "Práce žiakov z papierových roliek"

Workshop k Týždňu vedy a techniky

Diela z prírodných materiálov

Enviroprojekt 2017 - EKO- drevári

Striebro a bronz z krajského kola

Štrasburg odmenou za školský časopis Drevárik

V športových súťažiach sme opäť vyššie

 

2016/17

Súťažili sme na Festivale študentského remesla

Terorizmus a jeho dôsledky

Výchova žiakov k humanizmu a k tolerancii

Návšteva ministra školstva

Študenti šírili povedomie o remeslách

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

Deň remesiel

Úspešná prezentácia v Technickej univerzite vo Zvolene

Mladý tvorca 2017

S Drevárikom až do Štrasburgu

Dve krajské striebra z atletiky

Ocenenie Mgr. Jurkovičovej

Hlavná cena nášho žiaka vo fotografickej súťaži "Oblaky a voda na fotografii"

Krajské kolo SOČ: Sláčikové hudobné nástroje zaujali porotu

Naši volejbalisti najlepší v okrese!

Vyhodnotenie súťaže: Príklady dobrej praxe (Dobré médiá)

Návnady na internete

Vyhodnotenie súťaže "Predstavte nám tradičné Vianoce"

Drevárske dosky 2016

Vianoce v nemocnici sa začínajú stromčekom od nás

Futsalisti znovu najlepší

GranáTT v našej škole

Výtvarná súťaž o vede a technike

Borovka šiesty na Majstrovstvách Slovenska

Športový deň a deň zdravej výživy pre žiakov a rodičov

Drevárik - október 2016

Spríjemnenie prostredia chorým žiakmi SOŠ drevárskej

Striebro a bronz z krajského kola v cezpoľnom behu

Najlepší nápad - finále

V športových súťažiach sme obstáli úspešne

 

2015/16

Postavili sme hmyzí hotel pre ZOO Bojnice

Úsmev pre strom

Máme jeden z najlepších projektov Rozbehni sa!

Vyhodnotenie súťaže: Najlepšie príklady dobrej praxe

Ocenenie pre nášho majstra odborného výcviku

Ocenenie TOP VÝROBOK umocnil prezident SR A. Kiska

Borovka reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta!

Striebro z atletiky

Workshop Woodsector

Štúrovo pero 2016

Bosákova cena 2015/2016

Krajské kolo SOČ: dve talentované žiačky z jednej triedy

Rozbehni sa! na drevarine

Sme najlepšia odborná škola v kraji!

Plagát a príbeh roka

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Radosť rozdávaním rastie

Borovkov postup na MS v cezpoľnom behu

Drevárik - október 2015

Škola priateľská deťom

Oddychová zóna v parku Juraja Palkoviča

Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva

 

2014/15

Zo srdca pre Topoľčany

Siahali sme na medailu - sme štvrtí na Slovensku!

Práce žiakov odboru - Mechanik počítačových sietí.

Vo futbale sme najlepší v kraji, ideme "na Slovensko!"

Krajské kolo SOČ 2015: dvaja žiaci - dva úspechy 

Nové číslo školského časopisu Drevárik

Pohár primátora za rok 2014 je náš!

 

2013/14

Mladí nitrianski filantropi

Play Energy 2013 - 1. miesto v rámci Slovenska

Nová tvár telocvične školy - 2013

Víťaz v pia- projekte 2013

 

2011/12

Play Energy 2011 - 1. miesto v rámci Slovenska