play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Archív článkov

Exkurzia na Nitrianskom hrade

Plenér 2023/2024

Montáž v SOŠ potravinárskej 

Pocit víťazstva si vychutnali štyri triedy

Poďakovanie mesta Topoľčany

Rozlúčka s končiacimi stolármi

Rovnakí finalisti, iný víťaz

EXKURZIA - OSVIENČIM

MLADÝ EURÓPAN

Jarné upratovanie 2024

Vyrovnanosť pod "vysokou sieťou"

Renovácia lavice na Kalváriu v Topoľčanoch

Žiacka anketa 

Medzi ocenenými pedagógmi aj naša učiteľka

Krajské kolo SOČ Nitra 2024

Školské kolo SOČ 2024

Lyžiarsky kurz 2024

Deň otvorených dverí 2024

Prvenstvo by si zaslúžili obaja finalisti

Lavička do relácie Postav dom, zasaď strom

Valentínska pošta v prvý pôstny deň

Výsledky Expert geniality show 2023/24

Olympiáda ľudských práv

V basketbale sme predĺžili medailovú sériu

Vo futsale sme piati v kraji

Krajské kolo technickej olympiády 2024

Tribečská knižnica a NSK

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene

Rovnaké medailové poradie ako vlani

Školský vianočný kvíz

Netradičná chemická súťaž

Deň otvorených dverí - Drevárske dosky 2023

Mikuláš spojený s tombolou

Krtovce poteší nová lavička

Čo nevyšlo vo futsale, vynahradili si vo florbale

Expert geniality show 2023/2024

Súťaž zručnosti v spracovaní dreva

Opäť sme sa po dlhom čase stretli na OK technickej olympiády

Vyhrali sme okresné kolo vo futsale

Prednáška Zdravá výživa v prevencii ochorení

DREVÁRSKE DOSKY 2023 - POZVÁNKA

Prednášky z TUZVO

Exkurzie Decodom

Pietna spomienka na starom cintoríne

iBobor 2023

Týždeň vedy a techniky 2023

Gratulujeme našej absolventke Nikole Stančekovej k úspechu v študentských projektoch INSAID AWARDS 2023

Víťaz bez jedinej straty s najlepšou ofenzívou i defenzívou

Olympiáda v anglickom jazyku

Imatrikulácie prvákov

GAUDEAMUS 2023

Deň jablka 2023

E- testovanie Jeseň 2023

Odborná prednáška o prevencii nádorových ochorení

Duchonka bude rásť s nami

Divadlo s náboženskou tematikou

Prednáška v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Exkurzia Uhrovec - Jankov vŕšok

Kurzy na ochranu života a zdravia 2023-24

Pracovné oblečenie a obuv pre prvákov

Altánok pre MŠ Kuzmice 

Informácie pre žiakov 1. ročníka 2023/2024

 

Predchádzajúci šk. rok 2022/23

Poďakovania našej škole za zbierky

Exkurzia Atlantis v Leviciach

Mladý tvorca 2023

Cesta našimi dejinami - Nitriansky hrad

Plenér I.A tvorby nábytku a interiéru

Koncoročný výlet III.A a III.B

Školský výlet I.A

Výlet Bojnice II.B

Prednáška zo Zväzu spracovateľov dreva 

Montáž počítačových stolov v RÚ školstva v Nitre

Exkurzia svetovej výstavy COSMOS Discovery v Bratislave

Exkurzia vo firme Europlac

Video zo stredoškolského štúdia odboru technik drevárskych CNC zariadení

Odmena za odvedenú prácu

Festival študentského remesla s propagačnou fotkou nášho žiaka

Tretie miesto našich na ŠVOČ vo Zvolene

Nové vozíky v školských dielňach

Maturanti sa lúčili...

Dramatické finále s "nečakaným" víťazom

Maturant našej školy reprezentoval Slovensko

Nezabudli sme na Deň Zeme

Školská nohejbalová liga s oceneným fair-play gestom

Medzi ocenenými pedagógmi aj náš majster

Jarný RoadTrip 2023 aj v našej škole

Prednáška zástupcov Ozbrojených síl SR v našej škole

Predseda NSK v našej škole

Krajské kolo SOČ Nitra

V basketbale chlapcov sme zopakovali úspešné umiestnenie

Takmer na rozlúčku sa dočkali

Exkurzia v MTF STU Trnava

Školské kolo SOČ 2022/2023

Lyžiarsky kurz 2023

Prednášky o povrchovej úprave dreva od OSMO

Prednášky študentov a zamestnancov ÚIBE MTF STU pre žiakov našej školy

Medailové umiestnenia v hádzanej

Školskú stolnotenisovú ligu ovládli prváci

Preventívne prednášky s príslušníkom mestskej polície

Boli sme na hokejovom zápase

„Navždy sa zachová v pamäti stužková...“

Školskú florbalovú ligu vyhrali "Julkini strelci"

Mikuláš v našej škole aj v škôlke

Expert geniality show 2022/2023

Ocenenie z DF TU Zvolen pre nášho riaditeľa

Opäť sme sa stretli na Technickej olympiáde

Školskú ligu v halovom futbale rozhodol "nekonečný" roztrel

Deň červených makov

Zamestnanci z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene prednášali našim žiakom

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023

Exkurzia v Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene

Informatická súťaž iBobor 2022/2023

Týždeň vedy a techniky 2022

Využitie šišiek v prácach žiakov

Súťaž MHSR: Môj podnikateľský sen

Prednáška o SNP v tribečskom múzeu

Prednáška pre končiace ročníky

Kurzy na ochranu života a zdravia 2022/23

Päťdesiate výročie založenia školy

Deň otvorených dverí 2022

Imatrikulácie ukončili DOD

Zamestnanci školy sa zúčastnili muzikálu

Oznam o stravovaní v šk. roku 2022/2023

Zomrel náš bývalý kolega Jozef Šiška

 

 

Vybrané články zo starších šk. rokov 

2021/22

Poďakovanie za účasť na Festivale študentského remesla v Kežmarku

Školské výlety našich tried

Školská liga - trojboj v netradičných športoch

Praktické maturity dualistov v Decodome

Vyvrcholila školská futsalová liga

Basketbalisti tiež s pohárom rovnakého lesku

Deň Zeme 2022

Súťaž "Štúrovo pero"

Rozbehli sa športové súťaže, začali sme "s pohárom"

Nominačné kolo Prezentiády

Vedomostná súťaž: Čo vieš o hviezdach

Beseda so psychologičkou na tému: Poznaj sám seba

Ocenenie pre Ľubomíra Mišinu

Ďalší jubilant z našich zamestnancov

Školské kolo zručnosti v programe Turbo CAD

Lyžiarsky kurz druhákov

Školské kolo SOČ 2021/2022

Vedomostná súťaž: Čo vieš o hviezdach

Používame AutoCAD

Lyžiarsky kurz 2022

Výsledky Expert Geniality Show

Slávnostné odovzdanie stužiek IV.B

Milé naše oslávenkyne, Vierka a Majka!

Výmena svietidiel v telocvični

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Naša škola zhotovila nový misijný kríž pre fanosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Kurzy na ochranu života a zdravia 2021/22

 

2020/21

TISkári dokážu všetko - stretávka po rokoch

Rozlúčka s kolegyňami

Kurzy na ochranu života a zdravia 2020/2021

Náš 50-ročný jubilant

Tvorba počas online vyučovania

Milí štvrtáci, sme radi, že ste boli súčasťou našej školy!

Aj naša škola sa pridala k výzve pápaža Františka na Deň Zeme

Zrekonštruovaná strojová časť školských dielní

Zrekonštruovaná časť ručnej dielne školy

S láskou a vďakou spomíname

Vianočný stromček zo záhrady nášho majstra

Realizujeme projekt: Záhrada, ktorá učí

Upracme si mesto

Biela pastelka 2020 v našej škole

Gratulácia riaditeľa školy

 

2019/20

Dni v karanténe IV

Dni v karanténe III

Dni v karanténe II

Dni v karanténe

Ako prežívate súčasné obdobie?

Beseda s režisérom Petrom Bebjakom

Získavanie vedomostí aj mimo vyučovania

Envirofilm a prednáška

Školské kolo SOČ 2020

Pôst sme začali netradične

Exkurzia vo firme Finit Čeľadince

Ďalší jubilant z radov našich zamestnancov

Žiacky postreh z lyžiarskeho

Rok 2020 sme začali kurzom zameraným na zimné športy

Dávať a opäť dávať

Koľko lásky sa skrýva v srdciach študentov SOŠ drevárskej v Topoľčanoch?

Návšteva divadelného predstavenia v Nitre

Poďakovanie

Najlepší žiaci v jednotlivých odboroch

Drevárske dosky 2019

Jubileum našej Majky

Vianoce prichádzajú...

Predvianočná exkurzia v Rakúsku

Svätý Mikuláš

Navždy sa zachová...

Burza stredných škôl v Topoľčanoch

Imatrikulácia

Školenie finančnej gramotnosti - reakcia na potreby praktického života

"Drevársky" anjel v parku

Deň veteránov - Červené maky

Exkurzia logistov poučná po viacerých stránkach

Noc v škole

Hodina literatúry netradične

Inšpirácia na MODDOMe v Bratislave

Exkurzia v Uhrovci

Upracme si Topoľčany - začnime od seba

Pomohli sme nevidiacim a slabozrakým

Naša jubilantka!

Petangový turnaj na našom ihrisku

Začali sme nový školský rok

 

2018/19

Vďaka, pani učiteľka!

Koncoročné výlety

Súťaž v prezentovaní áut s motorčekom

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Exkurzia Nitriansky hrad

Exkurzia, jedna z možností zmysluplného učenia

Navštívili sme SND v Bratislave

Tesco projekt: "Vy rozhodujete,my pomáhame" máme úspešne za sebou

Úspešné ukončenie štúdia

Štvrtácka rozlúčka so školou

Ocenenie najlepších športovcov školy

Vyznanie matkám

Po skončení školskej ligy v nohejbale

Spomienka na Milana Rastislava Štefánika

Exkurzia v Arboréte Tesárske Mlyňany

Prispeli sme k vyčisteniu mesta

Deň narcisov aj s našou účasťou

Dve ocenenia pre našich pedagógov

Marec - Mesiac knihy

Po skončení školskej ligy vo volejbale

Úspešné krajské kolo SOČ

Finančná gramotnosť s podporou OTP ready nadácie

Školské kolo SOČ 2019 s mimoriadnou účasťou

Prednáška v Okresnej knižnici

Ekológia a environmentalistika

Po skončení školskej ligy v stolnom tenise

Lyžiarsky a snoubordový kurz 2019

Olympiáda ľudských práv

Pohybové hry

V hádzanej uspeli obe družstvá

Drevárik - december 2018

Po skončení školskej ligy vo florbale

Drevárske dosky 2018

Po skončení školskej ligy vo futsale

Okresné kolo Technickej olympiády 2018/19

Mikuláš v škole a v meste

Exkurzia vo Viedni

Školské kolo v kreslení v programe TurboCAD

Drevo v meste - projekt Nadácie EPH

Najlepší v škole v súťaži iBobor

Školská olympiáda v angličtine

Informatická súťaž iBobor

Futsalisti vo finále

Beseda o programovaní a počítačových sieťach

Drevárik - október 2018

Workshop venovaný Týždňu vedy a techniky

Florbalisti vybojovali bronz

Exkurzia v Uhrovci a na Jankovom vŕšku

Stužková slávnosť SOŠ drevárskej v Topoľčanoch

Halloween Imatrikulácie 2018

Realizovali sme Tesco projekt - Poznajte remeslá!

Zúčastnili sme sa veľtrhu vysokých škôl

Naši žiaci navštívili Oswienčim

Úvodná trofej nového školského roka

Dva strieborné honory

Ministerka školstva v našej škole

 

2017/18

Deväť našich zamestnancov vystúpilo na Kriváň

Náš projekt v Nadácii Tesco najlepší!

Deň detí v meste Topoľčany aj za účasti SOŠ drevárskej

Úspešne sme sa zúčastnili Mladého tvorcu 2018

Najlepších športovcov školy ocenil aj vicemajster sveta v hokeji

Dva bronzy z "krajskej" atletiky

Zážitky z Paríža

Tridsať rokov v jednej škole

Keď je povolanie aj poslaním

Úspech v krajskom kole SOČ

Plagát a príbeh roka 2018

Stredoškolská výtvarná súťaž Tvorba 2018

Školské kolo SOČ 2017/2018

Lyžiarsky kurz 2018

Dve krajské kolá v jeden deň

Ekonomická olympiáda aj v našej škole. Prváci milo prekvapili

Podporujeme finančnú gramotnosť mladých

Drevárske dosky 2017

Mikuláš v škole aj v meste

Aj tak sme stále frajeri, Stužková, Nie sme zlí...

Súťaž - "Práce žiakov z papierových roliek"

Workshop k Týždňu vedy a techniky

Diela z prírodných materiálov

Enviroprojekt 2017 - EKO- drevári

Striebro a bronz z krajského kola

Štrasburg odmenou za školský časopis Drevárik

V športových súťažiach sme opäť vyššie

 

2016/17

Súťažili sme na Festivale študentského remesla

Terorizmus a jeho dôsledky

Výchova žiakov k humanizmu a k tolerancii

Návšteva ministra školstva

Študenti šírili povedomie o remeslách

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

Deň remesiel

Úspešná prezentácia v Technickej univerzite vo Zvolene

Mladý tvorca 2017

S Drevárikom až do Štrasburgu

Dve krajské striebra z atletiky

Ocenenie Mgr. Jurkovičovej

Hlavná cena nášho žiaka vo fotografickej súťaži "Oblaky a voda na fotografii"

Krajské kolo SOČ: Sláčikové hudobné nástroje zaujali porotu

Naši volejbalisti najlepší v okrese!

Vyhodnotenie súťaže: Príklady dobrej praxe (Dobré médiá)

Návnady na internete

Vyhodnotenie súťaže "Predstavte nám tradičné Vianoce"

Drevárske dosky 2016

Vianoce v nemocnici sa začínajú stromčekom od nás

Futsalisti znovu najlepší

GranáTT v našej škole

Výtvarná súťaž o vede a technike

Borovka šiesty na Majstrovstvách Slovenska

Športový deň a deň zdravej výživy pre žiakov a rodičov

Drevárik - október 2016

Spríjemnenie prostredia chorým žiakmi SOŠ drevárskej

Striebro a bronz z krajského kola v cezpoľnom behu

Najlepší nápad - finále

V športových súťažiach sme obstáli úspešne

 

2015/16

Postavili sme hmyzí hotel pre ZOO Bojnice

Úsmev pre strom

Máme jeden z najlepších projektov Rozbehni sa!

Vyhodnotenie súťaže: Najlepšie príklady dobrej praxe

Ocenenie pre nášho majstra odborného výcviku

Ocenenie TOP VÝROBOK umocnil prezident SR A. Kiska

Borovka reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta!

Striebro z atletiky

Workshop Woodsector

Štúrovo pero 2016

Bosákova cena 2015/2016

Krajské kolo SOČ: dve talentované žiačky z jednej triedy

Rozbehni sa! na drevarine

Sme najlepšia odborná škola v kraji!

Plagát a príbeh roka

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Radosť rozdávaním rastie

Borovkov postup na MS v cezpoľnom behu

Drevárik - október 2015

Škola priateľská deťom

Oddychová zóna v parku Juraja Palkoviča

Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva

 

2014/15

Zo srdca pre Topoľčany

Siahali sme na medailu - sme štvrtí na Slovensku!

Práce žiakov odboru - Mechanik počítačových sietí.

Vo futbale sme najlepší v kraji, ideme "na Slovensko!"

Krajské kolo SOČ 2015: dvaja žiaci - dva úspechy 

Nové číslo školského časopisu Drevárik

Pohár primátora za rok 2014 je náš!

 

2013/14

Mladí nitrianski filantropi

Play Energy 2013 - 1. miesto v rámci Slovenska

Nová tvár telocvične školy - 2013

Víťaz v pia- projekte 2013

 

2011/12

Play Energy 2011 - 1. miesto v rámci Slovenska