play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Víťaz v pia - projekte

SOŠ drevárska - víťaz v pia- projekte

SOŠ drevárska Topoľčany sa na konci školského roku zapojila do 1. ročníka súťaže študentských projektov PROJEKTY ROBIA ŠKOLY, ktorý zabezpečovala Obchodná fakulta EU Bratislava v rámci medzinárodnej spolupráce PIA-PROJECT.EU v oblasti didaktiky projektového manažmentu na stredných školách. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách - kategória A: Projektová realizácia a kategória B: Projektový námet. Žiaci SOŠ  drevárskej  v Topoľčanoch  sa s projektom „Bezpečnosť na internete“ v kategórii A umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. Odborná komisia zložená z expertov z akademickej a podnikateľskej sféry veľmi vysoko ocenila nielen projekty, ktoré získali prvé miesta, ale aj samostatný prístup študentov ich ochotu a vôľu riešiť problémy okolo nich a preniesť ich do podoby projektov.

 

vitaz  v  pia-projekte