play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

 

V školskom roku 2022/2023 otvárame externú formu nadstavbového štúdia v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách. Prihlášku nájdete v časti Prijímacie pohovory.

 

 

facebook

 Nájdete nás aj na Facebooku.