play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Odbory

Odbory otvárané v šk. roku 2023/2024

 

Študijné odbory: 

               Poznámka: M - absolvent získa maturitné vysvedčenie,

                               K - absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Učebné odbory: 

                 Poznámka: H - absolvent získa výučný list. 

 

Nadstavbové štúdium: 

                 Poznámka: L - absolvent získa maturitné vysvedčenie.

 

 

 

Ďalšie odbory, ktoré v školskom roku 2023/2024 neotvárame: