play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

 

Oznam pre deviatakov: v rubrike "Novinky" nájdete voľné miesta pre jednotlivé odbory na druhé kolo prijímacích skúšok.

 

 

Zo srdca pre Topoľčany

Žiaci prvého ročníka učebného odboru tesár pod vedením svojho majstra vytvorili na podnet žiakov študijného odboru technické a informatické služby zaujímavú lavičku.

Cieľom tejto aktivity je zanechať v meste Topoľčany propagačný odkaz pre všetkých jej obyvateľov, a to prostredníctvom produktu - lavičky, ktorý je umiestnený na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Zaujať obyvateľov niečím novým je vždy isté dobrodružstvo.
Na to, aby sa subjekt dostal do povedomia potrebuje dobrý nápad a zaujímavú myšlienku. Myšlienku, ktorá osloví, zarezonuje a privedie až k želanému cieľu. Úlohou SOŠ drevárskej bolo navrhnúť a vyrobiť netradičnú lavičku, koordinovať jej umiestnenie spolu s primátorom mesta Topoľčany, Ing. Petrom Balážom. Prvý kontakt obyvateľov Slovenska s danou víziou sa uskutočnil pri obhajobe práce žiaka štvrtého ročníka, Adriána Kováčika, na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre, kde túto lavičku predstavil. Keďže sme pri zhotovovaní lavičky mysleli aj na deti, jej odovzdanie mestu Topoľčany bude práve v deň, ktorý patrí našim najmenším. Jej slávnostné odovzdanie bolo dňa 31.05.2015, pri príležitosti MDD.

lavicka1

lavicka2