play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prijímacie pohovory

 

  

Prihláška na nadstavbové štúdium

 


 

PODMIENKY prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. r. 2023/2024

pre študijné a učebné odbory

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove    a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov. V kritériách je zapracovaná novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 a tiež usmernenie ministra školstva k prijímaniu na stredné školy na školský rok 2023/2024.

 

Študijné odbory: 

3348 M       tvorba nábytku a interiéru

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

2682 K       mechanik počítačových sietí

3349 K       technik drevostavieb

 

 

Učebné odbory (od strany 3):

3355 H       stolár

3370 H       čalúnnik

 

 

Nadstavbové odbory:

Budú zverejnené neskôr.

 

 

POĎAKOVANIA NAŠEJ ŠKOLE

dakujeme vam

03-B Worki Kampan FB-IG POST NAHLAD v1

Virtuálna prehliadka školy

hlavna budova

Partner školy

sofatrend

Duálne vzdelávanie

banner dualnevzdelavanie

 

Zoznam firiem možného duálneho vzdelávania našich žiakov:

 

DECODOM ...viac (zmluva)
EUROPLAC  ...viac  (zmluva) 
IDONA ...viac (zmluva)
KOČIŠ  (zmluva) 
KROŠLÁK  (zmluva) 
SOFA TREND (zmluva) 
KORAN  (zmluva) 
MEDOP STRECHY (zmluva)

facebook

 Nájdete nás aj na Facebooku.

centrum odb. vzdelávania

Naša škola pôsobí ako centrum odborného vzdelávania

viac...

Študuj s Decodomom

inzercia

Prečo študovať u nás

dovody preco

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

banner skola priatelska k detom

ZELENÝ CERTIFIKÁT

zelenycertifikat

Udeľuje spoločnosť SEWA,

zaoberajúca sa zberom elektroodpadu