play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

 

Zloženie žiackej rady v šk. r. 2023/2024 :

1. predseda Alexandra ARVAYOVÁ IV.A
2. členovia Sára BOJDOVÁ I.A
3. Damián DURANZIA I.B
4. Tomáš CHRKAVÝ I.D
5. Zoran SLATÁROVIČ II.A
6. Šimon PAKŠI II.B
7. Jakub CHRKAVÝ III.A
8. Radovan HURYCH III.B
9. Michal GAŠPARÍK III.D
10. Matúš VLČEK IV.B
 

Koordinátorka žiackej školskej rady Ing. Daniela Minarovičová.

Sára BOJDOVÁ