play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

 

Zloženie žiackej rady v šk. r. 2022/2023 :

 

Predseda     :  Alexandra ARVAYOVÁ  III.A

Členovia      :  Alexander KROBOT      III.A

                       Matúš VLČEK              III.B

                       Marek MINÁRIK          III.D

                       Daniel HIPPÍK            IV.B

                       Aleš POUTNIK            IV.A

                       Zoran SLATAROVIČ     I.A

 

Koordinátorka žiackej školskej rady Mgr. Dagmar JURKOVIČOVÁ