play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

 

Zloženie žiackej rady v šk. r. 2019/2020 :

 

Predseda     :  Viktória DUBNÁ          IV.C

Členovia      :   Viktória HERPAYOVÁ   IV.C

                       Lukáš KOPČO             IV.A

                       Kristína REŽOVÁ         III.C

                       Jana BITTEROVÁ        II.A

                       Michal JAKUBÍK          III.C

                       Kristián KYČERKA       III.C

 

Koordinátorka žiackej školskej rady Mgr. Dagmar JURKOVIČOVÁ