play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

  

Od pondelka 26.04.2021 obnovujeme prezenčnú formu vyučovania pre všetky ročníky. Pokyny boli všetkým žiakom poslané cez Edupage. Mgr. Miloš Bobula, riaditeľ školy 

 

NOVINKY


novinkaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - návrat do škôl

Návrat do škôl s účinnosťou od 26.4.2021


nove  Čestné vyhlásenie

Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracovaniu dokladov preukazujúcich negatívny test... 


 dolezity oznam Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium


Zrekonštruovaná strojová časť školských dielní

dielne3

Po fotografiách zrekonštruovanej ručnej časti školských dielní prinášame aj fotky zo strojovej časti ...viac


Prezentácia študijných programov Katedry cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline


Pracovná ponuka pre stolárov


Zrekonštruovaná časť ručnej dielne školy

dielne2

Milí naši študenti, veríme, že aj vy sa už tešíte na opätovný návrat do školy s prezenčnou formou výučby ...viac


Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na strednej škole


Obnovenie školského vyučovania


S láskou a vďakou spomíname

lacko2


Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR zo 4.1.2021


Vianočný stromček zo záhrady nášho majstra

stromcek4

Vianoce doposiaľ uchovávali svoje neopísateľné tajomné čaro, umocnené mnohými pradávnymi zvykmi ...viac


Realizujeme projekt: Záhrada, ktorá učí

zahrada

Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie ...viac


Nové rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Usmernenie pri realizácii výchovnovzdelávacieho procesu

Usmernenie pri realizácii praktického vyučovania

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia 


Upracme si mesto

upratovanie

Aj tento školský rok sme sa zapojili do výzvy Upracme si mesto. Samozrejme začali sme úpravou ...viac


Biela pastelka 2020 v našej škole

biela pastelka mala

Dňa 18.9.2020 sa v našej škole uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka ...viac


Gratulácia riaditeľa školy

Jurkovicova1

V uplynulých dňoch oslávila životné jubileum naša kolegyňa p. učiteľka Dagmar Jurkovičová ...viac


Pokyny k otvoreniu školského roka

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým svojim študentom, že šk. rok 2020/2021 sa bude ... viac

Pokyny pre žiakov

Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov


Zákonný zástupca žiaka

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo tu). 


 

Ďalšie správy sú v rubrike Archív článkov v MAIN MENU

 

Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas

Virtuálna prehliadka školy

hlavna budova

facebook

 Nájdete nás aj na Facebooku.

Partner školy

sofatrend

Duálne vzdelávanie

banner dualnevzdelavanie

 

Zoznam firiem možného duálneho vzdelávania našich žiakov:

DECODOM ...viac (zmluva)
FINIT WOOD  ...viac (zmluva)
GKT  ...viac  (zmluva) 
EUROPLAC  ...viac  (zmluva) 
KOČIŠ  ...viac  (zmluva) 
KROŠLÁK  ...viac  (zmluva) 
TRACHEA  ...viac  (zmluva) 
IDONA  (zmluva) 
MOBILIER DESING (zmluva) 
SOFA TREND (zmluva) 
KORAN  (zmluva) 
MEDOP STRECHY (zmluva)

 

centrum odb. vzdelávania

Naša škola pôsobí ako centrum odborného vzdelávania

viac...

Študuj s Decodomom

inzercia

Prečo študovať u nás

dovody preco

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

skola priatelska detom male

ZELENÝ CERTIFIKÁT

zelenycertifikat

Udeľuje spoločnosť SEWA,

zaoberajúca sa zberom elektroodpadu

Progecad

progecad 200x125