play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Prihláška na stravovanie v šk.roku 2023/2024

 

Oznamujeme záujemcom o školské stravovanie, že pre školský rok 2023/2024 treba dôsledne vyplniť prihlášku na stravovanie, ktorú nájdete vyššie nad týmto textom alebo si ju môžete vyzdvihnúť v kancelárii učtárne, prípadne sekretariátu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo osobne odovzdať od 23.8.2023. Všetky podmienky ako aj spôsob stravovania a platby zostávajú nezmenené. Prosím rodičov, aby dodržiavali termín platby, ktorý je vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

 

Zmena od 01.03.2023

Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu zmeny finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšky príspevku na režijné náklady je

výška paušálneho mesačného stravného 46 eur

(2,40 €/obed platnosť od 01.03.2023)

V uvedenej finančnej čiastke je zahrnutá hodnota potravín a aj príspevok na režijné náklady. Výšku konkrétnych príspevkov určí riaditeľ školy vnútorným predpisom, ktorý bude uverejnený na webovom sídle Strednej odbornej školy obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany.

Platba za obedy sa uskutočňuje paušálne vopred do 25-teho dňa v mesiaci na účet Strednej odbornej školy obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

SK50 8180 0000 0070 0030 8373

Variabilný symbol: rrmm (napr. platba za marec 2303)

Do správy pre príjemcu uveďte, priezvisko, meno a triedu

Lístky na obed študent dostane osobne po predložení dokladu o zaplatení na príslušný mesiac.

Odhlásenie z obedov – jeden pracovný deň vopred do 12.30 h telefonicky (038/536 32 16), e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) alebo osobne.


Milí študenti, oznamujeme Vám, že nastala zmena v prihlasovaní a odhlasovaní sa z obedov.

 

V školskom roku 2022/2023 prihlásiť a odhlásiť sa z obedov je možné najneskôr 1 pracovný deň vopred do 12.30 h osobne v učtárni, alebo telefonicky na čísle 038/536 32 16, príp. e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">personalne@sosdrevarska.sk

 

Podrobnejšie informácie o úhrade za stravovanie sú uvedené v prihláške na stravovanie, ktorú nájdete na tejto stránke.

 

Záujemcovia o stravovanie v šk. roku 2022/23 môžu zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">personalne@sosdrevarska.sk. Originál prihlášky odovzdá každý stravník pri vyzdvihnutí stravných lístkov.

Zmena od 01.03.2023

Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu zmeny finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšky príspevku na režijné náklady je

výška paušálneho mesačného stravného 46 eur

(2,40 €/obed platnosť od 01.03.2023)

V uvedenej finančnej čiastke je zahrnutá hodnota potravín a aj príspevok na režijné náklady. Výšku konkrétnych príspevkov určí riaditeľ školy vnútorným predpisom, ktorý bude uverejnený na webovom sídle Strednej odbornej školy obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany.

Platba za obedy sa uskutočňuje paušálne vopred do 25-teho dňa v mesiaci na účet Strednej odbornej školy obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

SK50 8180 0000 0070 0030 8373

Variabilný symbol: rrmm (napr. platba za marec 2303)

Do správy pre príjemcu uveďte, priezvisko, meno a triedu

Lístky na obed študent dostane osobne po predložení dokladu o zaplatení na príslušný mesiac.

Odhlásenie z obedov – jeden pracovný deň vopred do 12.30 h telefonicky (038/536 32 16), e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) alebo osobne.