play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

voľné pracovné miesta

Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

Úväzok: 100%

Dátum nástupu: 01.09.2020

Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa.

 

 

Technicko-hospodársky pracovník: skladník a nákupca

Úväzok: 100%

Dátum nástupu: 01.09.2020