play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Stolár

Stolár (3355 H)

Učebný odbor stolár je vhodný pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o konštrukciu nábytku v spojení s technikou a technológiami používanými v modernom drevárstve a nábytkárstve. Naša škola vám umožní získať kvalitné vzdelanie v oblasti výroby nábytku od návrhu až po hotové výrobky a zároveň vás zaškolí v oblasti obsluhy CNC strojov potrebných pre výkon vášho budúceho povolania.

stolar3stolar2

  • trojročný učebný odbor - stredné odborné vzdelávanie
  • absolvent učebného odboru stolár získa výučný list
  • tento odbor je modernizovaný a priamo prepojený s praxou na základe požiadaviek drevárskych a nábytkárskych firiem (duálny systém)
  • možnosť ďalšieho vzdelávania aj v našej škole v nadstavbovom štúdiu - získa maturitné vysvedčenie

stolar4 

Pred začiatkom štúdia sa žiaci môžu rozhodnúť pre jednu z nasledovných foriem štúdia:

  • duálna forma - žiaci v druhom a treťom ročníku vykonávajú odborný výcvik vo firme, s ktorou uzatvoria zmluvu.

Firmy zapojené do duálneho systému:

(Po rozkliknutí loga firmy sa dozviete viac.)

logo decodom logo europlac kroslak kočiš logo  

finitwood gkt-600x315 trachea logo idona logo mobilier design

  • školská forma - podstatou je, že žiaci vykonávajú odborný výcvik v dielňach našej školy a venujú sa im vysokokvalifikovaní odborníci. Zručnosť získavajú žiaci v práci na výrobkoch, ktoré škola realizuje podľa aktuálnych zákaziek.

IMG 20180116 085702 1 IMG 20180116 085854 IMG 20180116 085904

Žiaci majú možnosť pracovať na moderných strojoch, ako je napríklad nárezové centrum, olepovačka bočných plôch, CNC vŕtacie centrum a podobne.

Žiaci na odbornom výcviku prichádzajú do styku s opracovaním všetkých druhov materiálov drevárskej a nábytkárskej výroby (vrátane čalúnnickej výroby).

stolar5stolar6

Absolvent učebného odboru stolár môže vykonávať vysokokvalifikovanú odbornú prácu v oblasti výroby nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Získané vedomosti a zručnosti mu umožňujú vykonávať činnosti spojené so  základnými odbornými technickými a technologickými činnosťami v oblasti spracúvania dreva a materiálov na báze dreva, v oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržby a obnovy. Absolvent ovláda príslušné pomôcky, náradie, výrobné zariadenia, materiály, typológiu konštrukcií, technológie spracúvania materiálov, výrobu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, kontrolu prevedených prác a výrobkov, ekonomiku výroby a služieb v odbore a je zároveň pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov, na živnosť, prípadne samostatné podnikanie.