play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Mechanik počítačových sietí

Mechanik počítačových sietí (2682 K)

  • štvorročný študijný odbor, ktorého výhodou je okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list,
  • absolventi sú schopní navrhovať a realizovať komunikačné siete,
  • dokážu zabezpečiť údržbu, bezpečnosť a chod komunikačných sietí,
  • diagnostikovať a odstraňovať hardvérové poruchy a riešiť softvérové problémy počítačov,
  • vedia sa orientovať v oblasti podnikania a vytvárať cenové ponuky pre potenciálnych zákazníkov,
  • sú adaptabilní na prácu vo všetkých príbuzných odboroch,
  • z hľadiska spoločenskej potreby sú žiadaní vo všetkých oblastiach života.

mechanik9 mechanik8

mechanik2 mechanik1 mechanik7

mechanik5 mechanik6