play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia logistov poučná po viacerých stránkach

V jedno piatkové ráno, 25.októbra 2019, sa trieda III.C vybrala na exkurziu do neďalekého Partizánskeho. Spolu s triednou učiteľkou Ing. Minarovičovou a pani učiteľkou Ing. Mikulášovou navštívili firmu Richter, ktorá vyrába detské topánočky. Pani, ktorá nás sprevádzala po firme, bola veľmi milá a s radosťou nám odpovedala na všetky naše otázky. Videli sme ľudí, ktorí svoju prácu robia zodpovedne a čestne. Naučili sme sa, ako sa reže koža, strihajú dielce, lepia sa materiály a prešli sme si celou výrobou až k hotovej topánke.

Poviem Vám, že to určite nie je ľahká práca a vyžaduje si maximálnu sústredenosť. Exkurzia nám nielen ukázala ako funguje daný podnik, ale aj niektorých utvrdila v tom, že chceme určite pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Práca, ktorú tam tí pracovníci robia je ťažká a určite nie je pre každého. Preto sa treba učiť, aby sme vo svojich životoch nemuseli ťažko pracovať od rána do večera. Exkurzia nám ukázala aj ďalšie logistické a tvorivé odvetvie, v ktorom môžeme my, študenti, pracovať. Ďakujeme.

                                                                                                                                      Michal Jakubík, III.C

exkurzia logistikaexkurzia logistika1