play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

EXKURZIA UHROVEC - JANKOV VŔŠOK

EXKURZIA UHROVEC-JANKOV VŔŠOK 29.9. 2023 sa žiaci 1.A a 1. B CNC zúčastnili exkurzie do Múzea Ľ. ŠTÚRA a A. DUBČEKA v Uhrovci. Výklad lektorky pozorne počúvali a zaujímali sa o život týchto významných osobností slov.národa. Na Jankovom vŕšku si žiaci a pani učiteľky uctili pamiatku padlých partizánov. Krásne počasie a bezoblačné nebo umocnilo zážitok z celého dňa.

Uhrovec 23Uhrovec 23 1

Uhrovec 23 2