play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ekológia a environmentalistika

Lesy – lesné ekosystémy - PREDNÁŠKA

Buďme aspoň na chvíľu ako stromy... Zakorenení láskou k zemi, vzpriamení a ťahajúci sa k nebu. A náručie majme otvorené pre všetko krásne a nové, čo prichádza.


V tomto duchu sa niesla prednáška pána Mgr. Ľubomíra  Opátha, ktorý si našiel čas a zavítal na Strednú odbornú školu drevársku  do prvého ročníka, odbor Tvorba nábytku a interiéru a odbor Technik drevárskych CNC zariadení,  kde žiakom spríjemnil vyučovanie prednáškou o lesoch a lesnom ekosystéme v Slovenskej republike. Žiaci mali veľa otázok, diskutovali o  faktoroch ktoré ovplyvňujú naše lesy.

lesne ekosystemy