play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ocenenie Mgr. Jurkovičovej

Odbor školstva Okresného úradu v Nitre každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje najlepších pedagogických pracovníkov z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Medzi plejádou ocenených v tomto roku bola aj p. učiteľka našej školy Mgr. Dagmar Jurkovičová, ktorá pedagogickú prácu vykonáva už 32 rokov. K oceneniu jej gratulujeme.

jurkovicova