play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Workshop venovaný Týždňu vedy a techniky

Dňa 8. novembra 2018 sa konal vo vestibule našej školy workshop venovaný Týždňu vedy a techniky.

Žiaci zo základných škôl, pod dozorom študentov našej školy, vytvorili práce, v ktorých si preverili zručnosť a predstavivosť.

Počas workshopu si žiaci mohli pozrieť aj výstavu prác našich študentov vytvorených z korkových štupľov.

VaT1

VaT2

VaT3

VaT4