play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Beseda so psychologičkou na tému: Poznaj sám seba

V rámci ukončenia tematického celku venovaného psychológii na hodinách občianskej náuky  sa v prvom ročníku uskutočnila beseda so psychologičkou Mgr. Janou Valachovou na tému: Poznaj sám seba. Pomocou aktivizujúcich hier sa žiaci dozvedeli niečo o sebe a tiež o svojich spolužiakoch a zistili, kde majú svoje slabé a silné stránky.

Od malička sme boli vychovávaní v určitej komunite ľudí, ktorá nás aj ovplyvňovala - najprv v rodine,

potom v škole, v práci, v partii kamarátov. Stále sme počúvali, ako sa máme správať, čo môžeme, čo nemôžeme, čo sa sluší a čo nie, ako sa máme obliekať, čo máme jesť, s kým sa máme stretávať... A tak sa nenápadne tvorila naša osobnosť, ktorú sme na besede trošku poodhalili.

psychologicka

psycholigicka1