play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Realizujeme projekt: Záhrada,ktorá učí

Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Aj spoločnosti IKEA záleží na životnom prostredí a vzdelávaní, preto je generálnym partnerom projektu, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Záhrada, ktorá učí bude  spoločným dielom celej našej školy. Na jej plánovaní, tvorbe aj využívaní sa podieľajú žiaci, pedagógovia, nepedagogický personál. 

V prvej fáze sme pripravili projekt, odoslali Živici a čakali na výsledok rozhodovania. Po úspešnom odobrení projektu sme absolvovali niekoľko webinárov, online túlavé autobusy. Následne sme vypracovali a zhodnotili anketu o konečnej podobe projektu. V nasledujúcich dňoch sme zostavili 4 tímy  od 6 do 8 žiakov (prváci/druháci).

Zmapovali sme terén, len žiaľ nám začalo pršať, tak sme potom šli do vnútra. Decká si vytvorili jednoduchú mapu terénu s označením ohrady, stromov, ihriska, trávnatej plochy, kopy s konármi a iné. Nepáčila sa im zanedbaná plocha v ľavej časti pozemku a tiež staré volejbalové ihrisko. Následne ako začalo pršať sme sa presunuli dnu.

V triede sme im rozdali čisté papiere a papier s rozpočtom. Mali povolené pri rozpočte používať mobily. Na ukážku sme im premietli záhradné prvky a inšpiratívne záhrady. Na papiere si zakreslili svoje návrhy  a potom k nim robili rozpočet. Občas sa hádali, či vlastne vymieňali názory, ale nakoniec sa dohodli na spoločných návrhoch. Potom sme si návrhy predstavovali a diskutovali o nich. Často decká spomínali ako to bolo na ich základných školách a čo by sa mohlo preniesť aj na strednú školu.

V súčasnosti prebieha skutočná realizácia projektu, najmä zásluhou našich majstrov odbornej výchovy a im pridelených žiakov.

Veríme v úspešné dokončenie projektu a všetkým zainteresovaným ĎAKUJEME.

zahrada4

zahrada5

zahrada5

zahrada1

zahrada2

zahrada3