play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Nominačné kolo Prezentiády

Na základne hodnotenia z nominačného kola medzinárodnej súťaže Prezentiáda sa naši študenti prebojovali do krajského kola, ktoré sa uskutoční 05.04.2022 v Bratislave. Alexander Krobot a Alexandra Arvayová si pripravili prezentáciu na tému: Ako by som učil ja? Čaká ich hodnotenie odbornou porotou, hodnotiť budú ich verbálny aj nonverbálny prejav a ich reakcie na otázky porotcov.

Prajeme im veľa šťastia!

Viac o súťaži:

https://prezentiada.cz/

Foto z krajského kola v Bratislave

prezentiada2