play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ďalší jubilant z radov našich zamestnancov

V uplynulých dňoch oslávil životné jubileum majster odborného výcviku Miroslav Valný.

S našou drevárskou školou bol spätý už pred štyridsiatimi piatimi rokmi. Začal ako žiak SOU nábytkárskeho a s menšou prestávkou, počas ktorej pracoval v podniku Mier, tu pôsobí ako majster praktickej výuky už tridsiaty prvý rok.

V mene všetkých kolegov našej školy mu pán riaditeľ Bobula poďakoval za jeho pracovitosť a ochotu vždy pomôcť, ocenil jeho dobré vlastnosti, ako sú pokoj a bezproblémovosť a do ďalších rokov, ktoré strávi v škole, mu zaželal pevné zdravie a vyjadril presvedčenie, že aj naďalej bude jeho práca prínosom pre žiakov i školu a bude pre nás cťou sa s ním ďalej stretávať. K tomuto blahoželaniu sa pripájajú majstri, učitelia a ostatní kolegovia. Živio!

valny2valny1

valny