play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Biela pastelka 2020 v našej škole

Dňa 18. 9. 2020 sa v našej škole uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka. Vzhľadom na danú situáciu, zbierka prebiehala v triedach. Žiaci si uvedomili, aké ťažké je byť slabozrakým alebo nevidiacim človekom a veľkoryso prispeli pre ľudí so zrakovým postihnutím.

biela pastelka