play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Návšteva divadelného predstavenia v Nitre

Návšteva divadelných predstavení patrí v našej škole k aktivitám, ktoré majú u študentov veľkú obľubu. Už tretí rok po sebe sa triede III.C podarilo spojiť divadelné predstavenie s vianočnými trhmi v Nitre a tak spojiť umelecký zážitok s vôňou adventu.

Tento rok sme vybrali predstavenie Drotár. Príbeh veselohry z roku 1860 sa výnimočne neodohráva na Slovensku, ale v Budapešti, kde sa v rodine továrnika Rozumného náhodne stretávajú slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat, poľský šľachtic, nemecký Žid a český žandár. Každý s iným záujmom. Okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj pre ľúbostné vášne vydajachtivých mladých slečien a pletky slobodných mládencov.

Veríme, že aj o rok sa do veľkej sály DAB v Nitre opäť vrátime.

divadlo nitra