play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ocenenie pre Ľubomíra Mišinu

Odbor školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) každoročne ku Dňu učiteľov udeľuje ocenenia pre pedagogických zamestnancov. V tomto roku bol medzi odmenenými aj náš majster odbornej výchovy Ľubomír Mišina, ktorý za viac ako dvadsaťročnú pedagogickú činnosť dostal Čestné uznanie predsedu NSK Milana Belicu za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Okrem samotnej výučby pripravuje žiakov na súťaže zručnosti, či Stredoškolskú odbornú činnosť. Aktívne sa zapája i do prípravy a realizácie rôznych projektov školy a podieľa sa na tvorbe experimentálneho študijného odboru technik drevárskych CNC zariadení v nábytkárskej výrobe.

misina