play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Pôst sme začali netradične

Popolcovou stredou, ktorá v tomto roku vyšla na 26. februára, vstúpili kresťania do 40-dňového pôstneho obdobia. V tento deň sa po prvýkrát v histórii školy mohli naši žiaci a pedagógovia, ktorí mali záujem, zúčastniť svätej omše. Tá bola vo farskom kostole farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch „na Mravenisku“ slúžená pre žiakov tamojšej cirkevnej základnej školy, ale vďaka správcovi spomínanej farnosti pátrovi Robertovi Kurowidzkemu OSPPE a riaditeľke Základnej školy sv. Ladislava Mgr. art. Dominike Balkovej, sme sa k tejto bohoslužbe mohli pridať aj my.

V nej sme si pri poznačení popolom pripomenuli, že sme „len prach“ a máme pamätať aj na večné hodnoty. Náš katechéta nám zase vo svojej katechéze názorne ukázal, ako v našom živote pôsobí pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia.

popolcova streda