play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

„Navždy sa zachová v pamäti stužková...“

Maturitný ročník sa im zdal vzdialený a obraz stužkovej slávnosti poznali prevažne z rozprávania. Ale ubehlo to veľmi rýchlo. Úžasné a nezabudnuteľné štyri roky. 

Deň 8. december 2022 bol magickým dátumom pre celú našu triedu IV.A odborov technik počítačových sietí a tvorba nábytku a interiéru. V tento deň D sa uskutočnil náš slávnostný banket pripnutia zelených maturitných stužiek, ktoré zároveň symbolizujú aj náš vstup do sveta dospelých.  V príjemnom prostredí reštaurácie Barock sme zažili tie najradostnejšie chvíle nášho študentského života. Plní napätia sme  nastupovali na slávnostný ceremoniál a potom sa to všetko začalo. Príhovor, stužkovanie, fotenie, večera, tanec a večer plný zábavy. Nádherný večer sa niesol v atmosfére radosti, ale aj vďačnosti. Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne prostredie. Večer sme si naplno užívali. Tie najkrajšie okamihy si odnášame, na ktoré nikdy nezabudneme. Taktiež si do života odnášame aj dobre mienené rady, ktoré zazneli v príhovore pána riaditeľa Mgr. Miloša Bobulu. Uvedomujeme si, že jednu etapu už máme za sebou, jednu z tých mnohých. Stužková slávnosť je však za nami a my sa budeme čo najviac snažiť, aby sme úspešne zložili skúšku dospelosti v máji 2023. Držte nám palce!

stuzkova4A

Rovnakú slávnosť prežili žiaci zo IV.B odboru technik drevárskych CNC zariadení 19. decembra 2022. Tiež bola spojená s príhovormi, poďakovaním rodičom i učiteľom, slávnostným oblečením, večerou, kvetmi, spoločnými fotografiami na pamiatku i krájaním torty s menami všetkých žiakov a triedneho učiteľa, ktorú im pripravila jedna z mamičiek. Na neopakovateľné chvíle prevzatia zelených stužiek, ktoré človek zažíva iba jedinýkrát v živote, budú určite spomínať vďaka silným zážitkom, sviatočnej atmosfére a peknému prostrediu vytvorenému v reštaurácii Bowling neónka v Tovarníkoch. Ako prezrádza názov „podniku“ nemohla sa táto akcia v družnej zábave zaobísť bez súťaženia v bowlingu. V nej pedagógovia študentom ukázali, že sa stále majú, čo učiť... Ich posledné spoločne prežité mesiace budú naplnené nielen týmito spomienkami, ale iste aj prípravou na záverečné maturitné skúšky.

 stuzkovanie4Bcnc