play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Plagát a príbeh roka 2018

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej súťaže stredných škôl zameranej na prevenciu kriminality „Plagát a príbeh roka 2018“ vo výtvarnej súťaži na tému „.Môj príbeh“.

Výtvarné práce by mali vyjadriť myšlienku zvýšenia povedomia ľudí o vplyve pozitívneho myslenia a optimizmu na zdravie a život človek, činnosti, ktoré podporujú pozitívne myslenie (ktoré, ťa robia šťastným),spôsob ako nájsť cestu od negativizmu k optimizmu. Súťažné kategórie boli počítačová grafika a výtvarné techniky.

Vo výtvarných technikách získala 2. miesto naša žiačka Liliana Danková z II.C triedy.

plagat roka2

plagat roka3 Liliana Danková a jej práca.

plagat roka1