play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Pracovné oblečenie a obuv pre prvákov

Naša škola vybavila pracovným oblečením a obuvou žiakov I. ročníka odbory technik drevárskych CNC zariadení, technik drevostavieb a stolár, tak aby mohli bezpečne v školských dielňach vykonávať odborný výcvik.

ziaciziaci1

ziaci2ziaci3

                                          ziaci4