play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Tesco projekt: "Vy rozhodujete, my pomáhame" máme úspešne za sebou

V Tesco projekte sme prezentovali  deťom z materských škôl spotrebiteľskú výchovu formou aktivizujúcich hier priamo v škôlkach. Pri správnom postoji a predvedení určitých aktivít boli deti odmenené nakúpenými kancelárskymi potrebami, omaľovánkami a tiež výrobkami strednej školy. Deti si osvojili základné pojmy, zručnosti pri riešení praktických problémov v súvislosti s nakupovaním, platbami, separáciou odpadu a iné. Rozvíjali sa tiež ich komunikačné schopnosti, ktoré uplatnili pri komunikácii so stredoškolákmi. Na hry sme využili nakúpené kancelárske potreby.

Ďakujeme MŠ Janka Kráľa v Topoľčanoch, že nám pripravili príjemný deň strávený s našimi malými kamarátmi.

tesco projekt

tesco projekt1 tesco projekt2