play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školské výlety našich tried

I.A - Bratislava

vylet1A

 

I.B - Nitra

vylet1B

 

I.D a II.A - Oponice

vylet2A1Dvylet2A1Da

 

III.B - Prievidza

vylet3B

 

III.B a II.D - Marhát

vylet3B2D