play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Návnady na internete

Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch už po druhýkrát získala možnosť realizovať projekt grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange, tento raz s názvom „Návnady na internete“.

Zámerom projektu je  vzájomné odovzdávanie si skúseností o podliehaní návnadám na internete žiakov strednej školy pomocou projektového vyučovania, workshopov a zábavných aktivít pri priamych stretnutiach.

V rámci plánovaných aktivít žiaci analyzovali správy a titulky internetových stránok, vyhľadávali click- bait videá na internete, ktoré zhodnotili a diskutovali o nich. Zhovárali sme sa o poznaní klamlivého internetového obsahu a o jeho vplyve na vytváranie názorov, poukázali sme na odlišnosti v jednotlivých správach. Žiaci dostali zadanie pripraviť si vlastné click-bait videá a prezentácie k danej téme. Sme radi, že sa s touto úlohou „popasovali“ a výsledkom sú takmer profesionálne mediálne obsahy. Tieto následne predviedli mladším spolužiakom aj s odborným výkladom.

  1. ďalšej aktivite sme zorganizovali  stretnutie absolventov žurnalistiky so zapojenými žiakmi zamerané na tvorbu titulkov v médiách. O tom, že titulok predáva správu, sa vie od nepamäti. Na to, že by jeho obsah mal byť v súlade s následným textom, pamätajú niektoré žurnalistické etické kódexy, napríklad: "Novinové titulky by mali byť plne odôvodnené obsahom článkov, ktoré nasledujú ..." Lenže etický kódex je jednou vecou a prax internetového veku je vecou druhou. Každý prevádzkovateľ webových stránok vie, že ich návštevnosť je kľúčová. Čím väčšiu návštevnosť, tým väčšie nádeje na prilákanie sponzora či zadávateľa reklamy. Nezáleží na tom, či si užívateľ odkazovanú webovú stránku prečíta, alebo ju sklamaný okamžite opustí. Hlavne, že ju navštívil, to sa počíta.

Žiaci si uvedomili  význam vzťahu medzi človekom a informáciami. Výsledkom by mala byť zmena postoja žiakov k mediálnym obsahom, potreba kritického zhodnotenia internetového obsahu. Finančné prostriedky (1 470,00€) boli použité na zabezpečenie kancelárskych potrieb, výtvarného materiálu, externých nosičov na prenos dát a tlač potrebných materiálov.

Deti sú základom spoločnosti a my sme radi, že sme pri našom projekte narazili na deti šikovné a zručné pri práci s počítačmi, a veríme, že sú šikovné aj na iné činnosti.

orange1

orange2

orange4

orange3