play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

MLADÝ EURÓPAN

23. 4. 2024 sa trojčlenné družstvo z 2.A - Španko, Moravčíková, Hrončok - zúčastnilo prestížnej súťaže o Euróskej únii - MLADÝ EURÓPAN. Súťaž už po 19-tykrát organizovala Európska komisia na Slovensku so sídlom v Nitre. Hoci najviac súťažiacich býva v tejto súťaži z radov gymnazistov, ani naši študenti sa nedali zahanbiť a s náročným testom o EÚ sa celkom
zodpovedne popasovali. Získali diplom za úspešné riešenie a ja im vyjadrujem pochvalu aj v mene vedenia školy  za vzornú reprezentáciu SOŠ drevárskej.

mlady europanmlady europan1