play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Kurzy na ochranu života a zdravia 2020/2021

V priebehu mesiaca jún absolvovali tri naše triedy III.A, III.B a II.D v súlade so štátnym vzdelávacím programom trojdňové kurzy na ochranu života a zdravia. Uskutočnili sme ich v krásnych lokalitách Považského Inovca ako sú Kulháň, Podhradie s Topoľčianskym hradom, obce Závada a Záhrady, či tri najväčšie vodné nádrže v okolí Topoľčian – Nemečky, Duchonka a Tesáre.

kurz 3B

kurz 3A

kurz 2D