play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Kurzy na ochranu života a zdravia 2022/23

V prvej polovici októbra v osvedčenom prostredí hôr Považského Inovca absolvovali triedy III.A, III.B a II.D predpísaný kurz na ochranu života a zdravia.

kozz3A

kozz3B

kozz2D