play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Drevárske dosky 2017

8. december 2017 - deň, ktorý bol pre SOŠ drevársku v Topoľčanoch o niečo výnimočnejší, ako tie ostatné. Už po druhýkrát sa na pôde našej školy konala akcia, ktorá nesie názov Drevárske dosky. Toto podujatie malo tú česť stať sa tradíciou školy. Veľkolepé prípravy učiteľov ako aj žiakov docielili bezchybný priebeh, skvelý program a príjemnú predvianočnú atmosféru. Tento významný deň bol spojený s dňom otvorených dverí a tak sa ho zúčastnili nielen naši študenti,  ale aj žiaci základných škôl. Hosťujúcim žiakom sme predstavili naše učebné i študijné odbory a tým sme poukázali na to, že porekadlo ,,Remeslo má zlaté dno" ešte stále nevymrelo. Pozvanie prijali aj významné osobnosti mesta Topoľčany, podporovatelia SOŠ drevárskej a tiež absolventi školy, ktorý svojimi zručnosťami, vedomosťami a talentom priložili ruku k dielu a pomohli vytvoriť nezabudnuteľný program. Na tomto dni sa podieľala aj televízia, ktorá celý priebeh zdokumentovala a konečný výsledok si môžete pozrieť na konci tohto článku za fotografiami. Gro tohto dňa bolo oceniť žiakov v rôznych kategóriách za ich snahu počas celého ich štúdia, za ich šikovnosť a reprezentáciu školy. Avšak odmenení boli aj tí študenti, ktorí sa nestali výhercami, ale boli v jednotlivých kategóriách iba nominovaní. Týmto gestom vedenie školy ukázalo, že si váži čas každého jedného študenta, ktorý dobrovoľne prispeje k jej chodu. Veď predsa tradície si treba ctiť, chrániť a každým rokom si ich pripomínať, aby nezanikli, ba naopak, stále sa viac a viac rozvíjali presne tak isto ako naša ,,Drevarina“!

drevarske dosky1 drevarske dosky2

drevarske dosky3 drevarske dosky4

drevarske dosky5a drevarske dosky6

drevarske dosky