play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene

Študenti III.B, IV.A a IV.B študijných odborov technik drevárskych CNC zariadení, technik drevostavieb
a tvorba nábytku a interiéru sa 30.01.2024 zúčastnili na Dňa otvorených dverí v Technickej univerzite
vo Zvolene. Naši študenti sa na Drevárskej fakulte zaujímali predovšetkým o odbory Tvorba
a konštrukcia nábytku, Drevené stavby, Dizajn nábytku a interiéru a Požiarna ochrana a bezpečnosť.
Pracovníci Drevárskej fakulty im o štúdiu poskytli podrobné informácie a zároveň ich previedli po
vnútorných priestoroch univerzity vrátane inovovaných školských dielní. Našich študentov
informovali nielen o možnosti štúdia na TUZVO, ale aj o možnostiach ubytovania, stravovania,
športového a kultúrneho vyžitia na TUZVO – previedli ich po najbližšom univerzitnom campuse
(internáty, jedáleň, športové centrum, univerzitná knižnica a pod.).

dod TUZVO1

dod TUZVO2

dod TUZVO3