play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Súťaž MHSR: Môj podnikateľský sen

Ministerstvo hospodárstva SR, ako jeden so subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných odborných škôl na celoštátnej úrovni, v snahe podnietiť tvorivosť a podnikavosť študentov stredných škôl podporilo projekt pod názvom Môj podnikateľský sen.

Išlo o vypracovanie krátkeho projektu, v praxi podnikateľský plán. Študent štvrtého ročníka študijného odboru  technik drevárskych  CNC zariadení – Filip Porubský sa do projektu zapojil s prácou pod názvom Drevo zaliate časom  a zakomponoval do podnikateľského plánu  technologický postup pri zhotovovaní výrobku, video a podrobný popis financovania. Za svoju prácu získal od MHSR ocenenie, ktoré mu osobne na pôde našej školy odovzdali zástupcovia MH SR.

Filipovi (na snímke v strede) srdečne gratulujeme.

porubsky