play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Nová tvár telocvične školy

Nová tvár telocvične drevárskej školy

V Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch 10. októbra 2013 slávnostne otvorili moderne zrekonštruovanú telocvičňu, ktorá spĺňa parametre aj pre náročného športuchtivého človeka. Rekonštrukcia sa uskutočnila z finančných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pozvanie na túto slávnosť prijali predseda NSK Milan Belica, primátor mesta Topoľčany Peter Baláž, zamestnanci NSK a ďalší vzácni hostia.

V príhovore riaditeľ školy Miloš Bobula vyzdvihol význam tejto telocvične pre rozvoj športu nielen žiakov tunajšej školy, ale aj pre mládež a dospelých z okolia. Škola aj v ťažkých podmienkach počas rekonštrukcie dosahovala výborné športové výsledky. V rámci stredných škôl mesta sa umiestnila na 2. mieste a v konkurencii približne 90 stredných škôl kraja na 15. mieste. Riaditeľ vyjadril presvedčenie, že toto krásne športovisko pritiahne nových šikovných žiakov, záujemcov o drevárske a nábytkárske odbory a tým bude škola dosahovať ešte lepšie výsledky.

Predseda NSK Belica vyzdvihol význam takýchto zariadení v rámci kraja z hľadiska možnosti zlepšenia zdravotného stavu a pohybu mladej generácie. Primátor mesta Baláž vyjadril spokojnosť s ďalším kvalitným športovým stánkom a poprial veľa športových úspechov žiakom školy v rámci školských súťaží.

Otvárací program spestrili spevácke vystúpenia žiakov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.

A ako inak by sa malo uvádzať do činnosti telovýchovné zariadenie, ak nie športovým zápolením? Stredobodom bolo exhibičné futbalové stretnutie súčasných žiakov školy proti dnes už bývalým absolventom, ktorí obliekajú, alebo obliekali dresy ligových súťaží. Slávnostný výkop uskutočnila futbalová legenda a bývalý vynikajúci hráč Ľubomír Moravčík, ktorého firma túto prestavbu zabezpečovala.

Študentov školy zaujali tiež ukážky brazílskeho bojového umenia, ktoré predviedli členovia Fighting Gym Donald Topoľčany.

Slávnosť vyvrcholila malou recepciou pozvaných hostí v jedálni školy.

 IMG 0279

IMG 0300