play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

V športových súťažiach sme opäť vyššie

Odbor školstva Okresného úradu v Nitre vyhodnotil športové súťaže za uplynulý školský rok 2016/17. S radosťou môžeme konštatovať, že naše výsledky sa znovu zlepšili. Už v predchádzajúcom školskom roku 2015/16 sme so ziskom 129 bodov boli v rámci Nitrianskeho kraja na 18. mieste a v rámci okresu na druhom. Za minulý školský rok sme získali o ďalších 50 bodov viac (179), čím sme sa spomedzi 95 stredných škôl kraja posunuli na 12. pozíciu. Medzi odbornými školami sme boli s veľkým náskokom na  výbornej tretej pozícií! Vybojovali sme si ju vďaka 14 medailovým umiestneniam (4 prvé - 6 druhých - 4 tretie), z toho v okresných kolách 10 (4 - 3 - 3) a v krajských 4 (0 - 3 - 1). K tomu treba ešte prirátať jedno bodované šieste miesto z Majstrovstiev Slovenska.

Stredné školy – Nitriansky kraj (spolu 95 škôl)

1.

Spojená škola, šport. gymnázium Nitra

716 bodov

2.

Gymnázium H. Selyeho Komárno

350 bodov

3.

Gymnázium J. Šuleka Komárno

325 bodov

4.

Gymnázium A. Vrábla Levice

285 bodov

5.

Obchodná akadémia Zlaté Moravce

283 bodov

6.

Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce

266 bodov

7.

Gymnázium Šurany

241 bodov

8.

SPŠ Komárno

212 bodov

9.

Katolícka spojená škola Gymnázium Levice

209 bodov

10.

Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

191 bodov

11.

Gymnázium Topoľčany

186 bodov

12.

SOŠ drevárska Topoľčany

179 bodov

13.

Gymnázium Golianova Nitra

174 bodov

14.

Piaristické gymnázium Nitra

152 bodov

15.

Gymnázium Štefánika Nové Zámky

146 bodov

16.

SOŠ obchodu a služieb Komárno

133 bodov

...

atď.

 

Poznámka: gymnáziá sú vyznačené bielo, odborné školy farebne.

 

V rámci okresu sme zopakovali druhú pozíciu. Ale kým vlani nás od víťazného gymnázia delilo v kraji desať priečok a 75 bodov, teraz sme skončili hneď za nimi iba tesne o 7 bodov. A to ešte našou veľkou nevýhodou je, že nemáme v škole na výber toľko dievčat ako majú gymnáziá.

Stredné školy – okres Topoľčany (spolu 14 škôl)

1.

11. v kraji

Gymnázium Topoľčany

186 bodov

2.

12.

SOŠ drevárska Topoľčany

179 bodov

3.

27.

Obchodná akadémia Topoľčany

  84 bodov

4.

34.

SOŠ agrotechnická Topoľčany

  72 bodov

5.

39.

SOŠ techniky a služieb Topoľčany

  59 bodov

6.-7.

41.- 42.

Súkr. SOŠ pedagogická Topoľčany

  55 bodov

6.-7.

41.- 42.

SOŠ potravinárska Topoľčany

  55 bodov

8.

48.

SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

  35 bodov

9.

53.

Str. zdravotnícka škola Topoľčany

  30 bodov

10.

79.

Gymn.sv.Vincenta de Paul Topoľčany

    3 body

11.-14.

86.-95.

Súkr. gymnázium Topoľčany

    0 bodov

11.-14.

86.-95.

Súkr. konzervatórium Topoľčany

    0 bodov

11.-14.

86.-95.

Súkr. škola úžitkového výtvarníctva Top.

    0 bodov

11.-14.

86.-95.

Cirk. škola úžitkového výtvarníctva Top.

    0 bodov

 

Za tieto úspechy patrí poďakovanie všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí našu školu reprezentovali.