play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školská olympiáda v angličtine

Dňa 19.11.2018 sa v našej škole uskutočnila školská olympiáda v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov. Súťažiaci postupne absolvovali gramatické testy, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a voľnú komunikáciu.

Výsledky:

1. Filip Banák (II.A)                     48 b.

2. Martin Turaj (IV.A)                   45 b.

3. Pavol Lukačka (II.A)                42 b.

4. Matúš Horský (IV.C)                39 b.

5. - 6. Lukáš Kopčo (III.A)           36 b.

5. - 6. Viktória Herpayová (III.C) 36 b.

olympiadaANJ

Zľava - víťaz Filip Banák, druhý Martin Turaj.

Dňa 19.11.2018 sa v našej škole uskutočnila školská olympiáda v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov. Súťažiaci postupne absolvovali gramatické testy, čítanie s  porozumením, počúvanie s porozumením a voľnú komunikáciu. Celkovým víťazom sa stal Filip Banák z II.A, ktorému srdečne blahoželáme. 

 

Výsledky:

 1. Filip Banák (II.A)                         40b.

2. Martin Turaj (IV.A)                       38b.

2. Pavol Lukačka (II.A)                     36b.

4. Matúš Horský (IV.C)                    33b.

5.- 6. Lukáš Kopčo (III.A)                28b.

5.- 6. Viktória Herpayová (III.C)      28b.