play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Získavanie vedomostí aj mimo vyučovania

Pri príležitosti 105. výročia narodenia Rudolfa Fabryho pripravila Tribečská knižnica v Topoľčanoch pre študentov prednášku s Mgr. Janou Juhásovou, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá bola zameraná na nadrealizmus v slovenskej literatúre a život a dielo Rudolfa Fabryho. Prednášky sa zúčastnili aj naši študenti štvrtého ročníka a zaujímavým výkladom tejto témy si ešte rozšírili vedomosti pred blížiacimi sa maturitnými skúškami.

prednaska kniznica

prednaska kniznica1