play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Práce žiakov - mechanik počítačových sietí

Práce žiakov odboru - Mechanik počítačových sietí.

Na stene - tranzistorový blikač.

Zapojenie striedavých spínačov č.6 - silnoprúdové elektroinštalačné rozvody.

 

fotka 1

fotka 2fotka 3fotka 4fotka 5fotka 6fotka 7