play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prispeli sme k vyčisteniu mesta

Skupina SomECO v spolupráci s Mestským úradom v Topoľčanoch zorganizovali akciu pod názvom Upracme si Topoľčany. Dňa 11. apríla sa do nej zapojila aj naša škola, ako robievame každoročne v rámci Dňa Zeme (22. apríla).

Žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov sa spolu so všetkými zamestnanci školy pričinili o vyčistenie a skrášlenie celého areálu školy vyzbieraním papierového, plastového i drevného odpadu, vyhrabaním trávnikov, ostrihaním kríkov a vysadením nových stromčekov. Odpad bol separovaný do niekoľkých kontajnerov. Plastový odpad bude ďalej spracovaný a s odvozom drevného, na ekologické spracovanie, nám pomohla firma Decodom.

Na záver akcie si všetci zúčastnení pochutili na výbornom guláši, ktorý pripravili naši dvaja zamestnancami, bol odmenou za dobre vykonanú prácu.

den zeme

den zeme1

den zeme2

den zeme3

den zeme4