play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Výtvarná súťaž o vede a technike

Žiaci prvého a druhého ročníka odboru TVORBA INTERIÉRU A NÁBYTKU sa zapojili do výtvarnej súťaže o vede a technike.

Vo svojich prácach, podľa zadania, vložili prvky z vedy a techniky, ktoré môžeme pozorovať pod mikroskopom. Pri dokreslení využili svoju fantáziu, čím výsledný obraz nadobudol iný rozmer.

Zo všetkých prác boli udelené prvé tri miesta.

1. miesto: SABÍNA FOLTANOVÁ, II.CT - PODMORSKÝ SVET (s prvkami: kapilára pod mikroskopom

vytvarna sutaz1

 

2. miesto: LILIANA DANKOVÁ, I.CT - NOČNÝ RYBÁR (s prvkami: bunky pod mikroskopom)

vytvarna sutaz2a

 

2. miesto: VIKTÓRIA HERPAYOVÁ, I.CT - NÁVRH INTERIÉRU (s prvkami: krv a bunky pod mikroskopom)

vytvarna sutaz2b

 

3. miesto: STANČEKOVÁ NIKOLA, II.CT - BUNKY AKO PLANÉTY

vytvarna sutaz3

Výhercom gratulujeme!