play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Lyžiarsky kurz 2018

V dňoch 5. – 9. februára 2018 sa 27 našich prvákov spolu s učiteľmi telesnej a športovej výchovy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu, ktorý sme absolvovali v stredisku Jasenská dolina.

lyziarsky1