play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Olympiáda ľudských práv

Minulý štvrtok, 7. 2 .2019, sa na Gymnáziu vo Vrábľoch konal už XXI. ročník OĽP. Tento ročník sa niesol v znamení 30. výročia Nežnej revolúcie, ktoré si celá naša spoločnosť pripomenie 17. novembra 2019. Ako každý rok, tak aj tentokrát sa ho zúčastnila aj naša žiačka Liliana Danková z III.C triedy. Hoci bola konkurencia veľká, pretože súťažiaci sú väčšinou gymnazisti, naša súťažiaca podala dobrý výkon a preukázala patričné vedomosti z oblasti ľudských práv, ktoré získavajú žiaci na hodinách občianskej náuky. V mene vedenia SOŠ drevárskej ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

dankova

olympiada ludskych prav

Minulý štvrtok, 7. 2. 2019, sa na Gymnáziu vo Vrábľoch konal už XXI. ročník OĽP. Tento ročník sa niesol v znamení 30. výročia Nežnej revolúcie, ktoré si celá naša spoločnosť pripomenie 17. novembra 2019. Ako každý rok, tak aj tentokrát sa ho zúčastnila aj naša žiačka Liliana Danková z III.C triedy. Hoci bola konkurencia veľká, pretože súťažiaci sú väčšinou gymnazisti, naša súťažiaca podala dobrý výkon a preukázala patričné vedomosti z oblasti ľudských práv, ktoré získavajú žiaci na hodinách občianskej náuky. V mene vedenia SOŠ drevárskej ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.