play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Tridsať rokov v jednej škole

Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja usporiadal 28. marca 2018 slávnostné stretnutie pri príležitosti “Dňa učiteľov”, kde vybraní pedagogickí zamestnanci stredných škôl prevzali z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. “Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a pamätnú plaketu J.A. Komenského.” Jedným z ocenených bol aj riaditeľ našej školy Mgr. Miloš Bobula, ktorý 30 rokov pracuje v tejto škole a so zamestnancami, žiakmi a podporou NSK vytvára z SOŠ drevárskej modernú a veľmi úspešnú inštitúciu, kde vyniká kvalitné vzdelávanie v tej najlepšej študijnej atmosfére s využitím najmodernejšieho materiálneho a technického vybavenia.

Do ďalších rokov prajeme škole aj riaditeľovi veľa úspechov.

ocenenie Bobula

Na snímke zľava: M. Belica – predseda NSK, L. Jančoková – riaditeľka SUŠ Levice, M. Bobula – riaditeľ SOŠ drevárskej a V.Gubiš – vedúci OVaK Úradu NSK.