play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

EXKURZIA - OSVIENČIM

Naša škola pravidelne organizuje pre študentov exkurziu do koncentračného tábora v Poľsku-Osvienčim. Aj tento rok 24. 4. 2024 škola
pre veľký záujem zo strany študentov zorganizovala exkurziu a zúčastnilo sa jej 44 študentov, pán riaditeľ a pedagogický dozor. Pochmúrne počasie
umocnilo dojmy nás všetkých z hrôz, ktoré v období 2. svetovej vojny páchali fašisti na nevinných ľuďoch.
Preto nikdy nezabudneme!!!

oswiencin1

oswiencin