play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Dňa 7. júna 2019 sme sa zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Naša žiačka Janka Danišová získala 3. miesto v II. kategórii výtvarnej časti na tému Cyril a Metod ako cestovatelia v čase.

svatoplukovo kralovstvosvatoplukovo kralovstvo-diplom

Ocenená práca Janky Danišovej

svatoplukovo kralovstvo praca

 

PDňa 7. júna 2019 sme sa zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre.  Naša žiačka Janka Danišová   získala 3. miesto  v II. kategórií výtvarnej časti na tému Cyril a Metod ako cestovatelia v čase.