play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia vo firme Finit Čeľadince

Už po niekoľkýkrát sme sa zúčastnili so žiakmi našej školy  prehliadky priestorov v  maličkej firme na spracovanie dýh v Čeľadinciach.  So záujmom si tretiaci prešli jednotlivé úseky výroby zosadeniek, jej lisovaní na podkladový materiál, formátovanie, brúsenie, povrchovú úpravu, balenie, až po expedíciu hotových výrobkov. Zopakovali sme si celý tematický celok priamo v praxi,  čo sa odzrkadlilo aj na teoretickom vyučovaní v podobe trvalejších vedomosti na predmete technológia.                

                                               Žiaci 3.A, odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

exkurzia finit